ZAINWESTUJ
Niniejsza strona internetowa należy do spółki SCFO S.A. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
  • 6 876,6 PLN zebrany kapitał
  • 36 dni pozostały czas
  • 44 akcjonariuszy
  • 699 997 PLN kwota zbiórki
  • 8,75 % procent oferowany
  • 7,3 PLN cena akcji
  • 95 890 liczba akcji
  • 01.07.2019 data zakończenia
  • 20 002 PLN próg minimalny

SCFO S.A. powstała po to by ożywić polską gospodarkę i zrewolucjonizować sposób rozliczeń między przedsiębiorcami.

Jesteśmy wizjonerami wierzącymi w rewolucję na rynku rozliczeń B2B. Dzięki naszej Platformie SCFO umożliwiamy przedsiębiorcom zamianę zobowiązań w dodatkowy zysk a należności w lepszą płynność.

Akcjonariusze